STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94781 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀ TRẦN VINA 01-PL/2022/HTVINA Còn hiệu lực
29/03/2023

94782 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

94783 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED CV01-2023/KQPL/QMED Còn hiệu lực
24/07/2023

94784 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI VÂN PHONG 02/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2023

94785 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

94786 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 104/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

94787 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 938-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

94788 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 615/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

94789 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số các cỡ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 627/170000001/PCBPL-BYT(2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
12/11/2021

94790 Tấm nhận kỹ thuật số bản phẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 681/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

94791 Tấm nhận tia X dùng cho máy chụp X quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/223 Công ty TNHH Kỹ Thuật Y Tế Duyên Hải Còn hiệu lực
26/10/2020

94792 Tấm nhiệt khuấy kỹ thuật số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

94793 Tăm nhựa nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 293-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Pearl Dent Còn hiệu lực
08/10/2019

94794 Tấm nhựa nha khoa Zendura TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 04.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
06/02/2021

94795 Tấm nối đất (điện cực trung tính) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 197.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
05/06/2020

94796 Tấm PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

94797 Tấm PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT,' CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

94798 Tấm phản chiếu tia TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021489/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Còn hiệu lực
11/10/2021

94799 Tấm phẳng nhận ảnh và dây tín hiệu TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 088-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV-Kỹ thuật-thiết bị y tế An Quốc Còn hiệu lực
22/06/2019

94800 Tấm phim kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230017D3 Còn hiệu lực
08/11/2023