STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94781 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 13 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 121/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

94782 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-105/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94783 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0018 Còn hiệu lực
09/08/2022

94784 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-023/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94785 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/TNP-0001 Còn hiệu lực
11/03/2022

94786 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/TNP-0002 Còn hiệu lực
11/03/2022

94787 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 112/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
06/09/2022

94788 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 148/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

94789 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 15 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2835/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

94790 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 15 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 173/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
24/11/2022

94791 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 15 thông số xét nghiệm chỉ điểm khối u 2 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/12/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

94792 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3324/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

94793 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 59/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

94794 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2650/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

94795 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 20/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

94796 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-083/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94797 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số xét nghiệm đông máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/08/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

94798 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 17 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3323/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

94799 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 41/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
25/06/2021

94800 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-052-B Đã thu hồi
29/07/2022