STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94801 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-124-B Còn hiệu lực
06/09/2022

94802 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-104/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94803 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-107/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94804 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-022/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94805 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-025/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94806 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 120/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

94807 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 252022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94808 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số xét nghiệm sinh hoá nước tiểu dạng lỏng 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/27/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

94809 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 19 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-077/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94810 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 19 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-088/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94811 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 272 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2021

94812 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0020 Còn hiệu lực
09/08/2022

94813 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 93/2022/NA-PL Còn hiệu lực
19/09/2022

94814 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 84/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
03/07/2021

94815 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 79/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2021

94816 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-103/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94817 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-086-B Đã thu hồi
23/08/2022

94818 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-135-B Còn hiệu lực
27/08/2022

94819 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 14/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/09/2022

94820 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-021/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023