STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94801 Ống hút chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS012a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
19/12/2019

94802 Ống hút có chức năng đốt cầm máu đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 13/24/PL-TP/RW Còn hiệu lực
21/05/2024

94803 Ống hút có lỗ điều chỉnh được áp lực hút ở tay cầm, đường kính 5 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

94804 Ống hút có đầu nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220000376/PCBB-HN Còn hiệu lực
07/11/2023

94805 Ống hút cong φ2.5 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

94806 Ống hút cong φ2.5 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

94807 Ống hút cong φ4 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

94808 Ống hút cong φ4 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

94809 Ống hút Cook Flexipet TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
13/10/2020

94810 Ống hút Cook Flexipet và tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 182/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

94811 Ống hút Cook Flexipet và tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 182/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

94812 Ống hút cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2020

94813 Ống hút cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2020

94814 Ống hút dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 38/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
02/03/2020

94815 Ống hút dẫn chất liệu Silicone/Silicone Tube TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA 06 Còn hiệu lực
13/04/2023

94816 Ống hút dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 059-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
14/06/2019

94817 Ống hút dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 145-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MGS VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

94818 Ống hút dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

94819 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 124/VG-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

94820 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020