STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94841 Tấm Cảm Biến Phẳng Số Hoá X-Quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1902/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
18/11/2021

94842 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 01/tTT/2023 Còn hiệu lực
27/02/2023

94843 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/0111/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
04/11/2019

94844 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/0111/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
04/11/2019

94845 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 005/0111/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
28/02/2020

94846 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 005/0111/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
28/02/2020

94847 Tấm cảm biến X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/PIXXGEN-VN/VBPL Còn hiệu lực
20/06/2023

94848 Tấm cảm biến X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/PIXXGEN-VN/VBPL Còn hiệu lực
20/06/2023

94849 Tấm cảm biến x-quang nha khoa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2725 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Le Medtek Còn hiệu lực
02/01/2020

94850 Tấm cảm biến Xquang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 093/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
26/08/2021

94851 Tấm chắn Alpha-Beta TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 65721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Còn hiệu lực
20/09/2021

94852 Tấm chắn giọt bắn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1856/2021/180000028/ PCBPL-BYT HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Còn hiệu lực
03/09/2021

94853 Tấm chắn giọt bắn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 31/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

94854 Tấm chắn giọt bắn Face shield TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 131-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
09/10/2020

94855 Tấm chắn giọt bắn (Face Shield) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 511.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS Còn hiệu lực
25/10/2021

94856 Tấm chắn giọt bắn dành cho trẻ em TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 338-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
02/11/2021

94857 Tấm chắn giọt bắn dành cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 35/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

94858 Tấm chắn giọt bắn trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4892021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
26/11/2021

94859 Tấm chắn tia không bức xạ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 71/DA-MIKROMED Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
16/08/2019

94860 Tấm chắn tia X bảo vệ bộ phận sinh dục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1231-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022