STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94901 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0064/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2020

94902 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0075/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/10/2020

94903 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0019/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/10/2020

94904 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0115/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

94905 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0078/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/03/2021

94906 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0141/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

94907 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0032/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

94908 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0065/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/08/2021

94909 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021580DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
22/11/2021

94910 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021580DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
22/11/2021

94911 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0049/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/12/2021

94912 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

94913 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0115/PCBPL-BSVN Còn hiệu lực
14/09/2022

94914 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch Berman Angiographic Balloon Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-034/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

94915 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch Berman Angiographic Balloon Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-034a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

94916 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch và mạch ngoại biên. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 151/KQPLTV Còn hiệu lực
02/08/2022

94917 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch và mạch ngoại biên. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 168/KQPL-TVC Còn hiệu lực
08/08/2022

94918 Ống thông dùng trong chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/438 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

94919 Ống thông dùng trong chẩn đoán và tán nội soi sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05041017 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
15/08/2019

94920 Ống thông E.R.C.P TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH 20240324 -DM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2024