STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94941 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin, protein phản ứng C (CRP), chuỗi nhẹ Kappa và chuỗi nhẹ Lambda TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0125 Còn hiệu lực
30/12/2022

94942 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ceruloplasmin, protein phản ứng C (CRP), chuỗi nhẹ Kappa và chuỗi nhẹ Lambda TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0124 Còn hiệu lực
10/01/2023

94943 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cholesterol, HDL-C, LDL-C, NEFA, Triglycerid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 11/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
21/03/2023

94944 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng citrat, fructose, kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 147/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

94945 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK Total, CK-MB (Mass), CK-MB, CK-NAC, Myoglobin, Troponin T, CK-MB (Activity), Homocysteine, Troponin I, Hs Troponin T. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 092022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94946 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 296/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/09/2021

94947 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 170/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

94948 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 172/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

94949 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 66/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
05/07/2021

94950 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-6 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

94951 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/31/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

94952 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-048-C Đã thu hồi
29/07/2022

94953 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-121-C Còn hiệu lực
13/09/2022

94954 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-CC-190-C Còn hiệu lực
22/02/2023

94955 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Myoglobin, NTproBNP, Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-230/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

94956 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatine Kinase MB, Myoglobin, NTproBNP, Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-273/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2023

94957 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatinine niệu và Microalbumin niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-043/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

94958 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 55/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/06/2021

94959 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-050-B Đã thu hồi
29/07/2022

94960 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-075-B Còn hiệu lực
12/08/2022