STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94961 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 162022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94962 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 176/2022/NP-PL Còn hiệu lực
21/09/2022

94963 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3189/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

94964 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/22/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

94965 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/22-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

94966 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cyclosporine, Tacrolimus, Sirolimus TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0055 Còn hiệu lực
22/02/2022

94967 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2405/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

94968 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CYSTATIN C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 172022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94969 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 196/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

94970 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-003REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
22/11/2021

94971 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-059/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

94972 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer mức cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022

94973 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer mức thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022

94974 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-052/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

94975 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-027REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

94976 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn ung thư TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-019REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

94977 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0035 Còn hiệu lực
22/04/2022

94978 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 171/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
22/11/2022

94979 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 185/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

94980 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-038/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/03/2022