STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94981 Ống dẫn lưu mao dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 04.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

94982 Ống dẫn lưu mao dẫn / Penrose drain TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 13.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

94983 Ống dẫn lưu mật (stent) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00109-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/05/2021

94984 Ống dẫn lưu mật (stent) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00111-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/05/2021

94985 Ống dẫn lưu màu vàng, màu xanh bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 108/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021

94986 Ống dẫn lưu mở màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 87/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

94987 Ống dẫn lưu mũi mật sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5652021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

94988 Ống dẫn lưu ngực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 87/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

94989 Ống dẫn lưu nhân tạo điều trị glaucoma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 249/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

94990 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

94991 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J chất liệu Silicone các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

94992 Ống dẫn lưu niệu quản các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 60-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

94993 Ống dẫn lưu niệu quản JJ các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 48/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
29/12/2020

94994 Ống dẫn lưu niệu đạo chất liệu Latex/Latex Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA 05 Còn hiệu lực
13/04/2023

94995 Ống dẫn lưu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB 0323/AMB/KQPL Còn hiệu lực
04/03/2023

94996 Ống dẫn Lưu nước tiểu có túi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-YU/1 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

94997 Ống dẫn lưu nước tiểu đầu cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1964 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

94998 Ống dẫn lưu nước tiểu đầu cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1965 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

94999 Ống dẫn lưu qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

95000 Ống dẫn lưu qua da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2686PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019