STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95021 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 15.2023/CLEAR Còn hiệu lực
26/10/2023

95022 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 26 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

95023 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 27 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

95024 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 28 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

95025 Ống thông dùng trong can thiệp mạch (có điện cực) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0126/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
06/09/2021

95026 Ống thông dùng trong can thiệp mạch (có điện cực) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0126/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
06/09/2021

95027 Ống thông dùng trong can thiệp mạch (có điện cực) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 014KV/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Đã thu hồi
14/12/2021

95028 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210442-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
05/07/2021

95029 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21221/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
01/12/2021

95030 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21221/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
01/12/2021

95031 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21221/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
01/12/2021

95032 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21221/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
01/12/2021

95033 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1424/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
22/09/2020

95034 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0064/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2020

95035 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0075/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/10/2020

95036 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0019/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/10/2020

95037 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0115/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

95038 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0078/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/03/2021

95039 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0141/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

95040 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0032/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021