STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95041 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/98 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

95042 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/101 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

95043 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/104 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

95044 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/101 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

95045 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/24 Còn hiệu lực
19/04/2022

95046 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/158 Còn hiệu lực
30/08/2022

95047 Ống hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.1/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
18/10/2022

95048 Ống hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.1/112022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/03/2024

95049 Ống hút tưới rửa và tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1669/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
20/07/2019

95050 Ống hút tưới trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 547/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
10/12/2019

95051 Ống hút tưới đốt nội soi đầu điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-674-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

95052 Ống hút và tưới rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 464/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

95053 Ống hút và tưới rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 207/BB-RA-BPL Đã thu hồi
09/12/2022

95054 Ống hút và tưới rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 207/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/01/2023

95055 Ống hút vi phẫu có lỗ điều chỉnh áp lực ở tay cầm, đường kính 2 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

95056 Ống hút YANKAUER, compl, dài 27cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 200/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hương Sơn Còn hiệu lực
11/05/2020

95057 Ống hút đàm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

95058 ỐNG HÚT ĐÀM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 25/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
01/11/2023

95059 Ống hút đàm các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 18.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
07/11/2023

95060 Ống hút đàm có khoá Yankauer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020