STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95061 Ống Ly Tâm Nắp Rời (Screw Cap Centrifuge Tube) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 14/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

95062 Ống ly tâm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
29/05/2021

95063 Ống ly tâm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC PL-HUIDA/MDC-3 Còn hiệu lực
26/05/2023

95064 Ống ly tâm nhựa 15ml tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0486/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JUNRI VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/12/2021

95065 Ống ly tâm siêu nhỏ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 01/2024/TBR-KQPL Còn hiệu lực
19/01/2024

95066 Ống ly tâm xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 08/2023/PA-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023

95067 Ống ly tâm, bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 0908/22-MEC-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2022

95068 Ống ly tâm/ Eppendorf TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC F.D & C 012023 Còn hiệu lực
31/01/2024

95069 Ống mao dẫn (EDTA Capillary Tubes) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 160/PLA/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
20/09/2021

95070 Ống mao dẫn chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích tinh dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3619 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ Còn hiệu lực
11/03/2021

95071 Ống mao dẫn EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 364/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/08/2021

95072 Ống mao dẫn lấy máu dùng 1 lần loại 1ML gồm: ống lấy máu, mũ chụp, que khuấy; 1000 chiếc/ hộp; mã hàng: 4527 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG 03-2023/170000151/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

95073 Ống mao dẫn để chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 02-0509PL/2022/MEDAZ Đã thu hồi
06/09/2022

95074 Ống mao dẫn để chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 12-1906PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
19/06/2023

95075 Ống mao dẫn để chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 05-2006PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
20/06/2023

95076 Ống mao quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN 01/2024-BPL Còn hiệu lực
06/01/2024

95077 Ống mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM DV VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN PHÚC 07TPC/PLTBYT Còn hiệu lực
29/01/2024

95078 Ống mao quản dùng trong quy trình lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-121/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

95079 Ống mao quản thủy tinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 25.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
22/02/2021

95080 Ống máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 932.2 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020