STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95121 Ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

95122 Ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

95123 Ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 62/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

95124 Ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 16-HM/BEYOND Còn hiệu lực
30/08/2022

95125 Ống thông mũi (Bubble CPAP) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
11/10/2021

95126 Ống thông mũi -dạ dày (ống thông dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0078-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

95127 Ống thông mũi hầu 5 kích cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

95128 Ống thông mũi mật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

95129 Ống thông mũi mật TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2693 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

95130 Ống thông mũi mật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2022.07/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

95131 Ống thông mũi mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG LEO01-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/07/2023

95132 Ống thông mũi mật, sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES LM002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTECK Còn hiệu lực
19/12/2019

95133 Ống thông mũi size lớn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 66/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
13/08/2021

95134 Ống thông mũi size nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 66/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
13/08/2021

95135 Ống thông mũi size trung TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 66/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
13/08/2021

95136 Ống thông mũi trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 15- ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
13/05/2022

95137 Ống thông mũi trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-023-F&P Còn hiệu lực
07/09/2023

95138 Ống thông mũi, dạ dày TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 07/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
07/11/2023

95139 Ống thông não thất TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/570 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

95140 Ống thông não thất dẫn lưu ra ngoài TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/638 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021