STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95141 Ống kính soi phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01224/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
15/05/2024

95142 Ống kính soi phẫu thuật B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01324/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
15/05/2024

95143 Ống kính soi phẫu thuật tiết niệu kèm bộ dụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 333/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
16/12/2019

95144 Ống kính soi phẫu thuật, 1.9mm, 0o, 115 mm, hấp được TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1838/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2019

95145 Ống kính soi quang học TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 64.19/180000026/PCB-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Còn hiệu lực
23/12/2019

95146 Ống kính soi quang học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU 37/2023/PLTOANCAU Còn hiệu lực
31/01/2024

95147 Ống kính soi quang học / Ureterorenoscopes TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1779/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
05/11/2020

95148 Ống kính soi quang học; Dụng cụ bọc ống nội soi; Kìm, kẹp gắp nội soi; Dụng cụ lấy sỏi; Tay cầm phẫu thuật; Dụng cụ nong niệu đạo; Dụng cụ bang, nong; Dây cáp cao tần; Cáp nối; TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0582PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT 0582PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/10/2021

95149 Ống kính soi quang học; Dụng cụ bọc ống nội soi; Kìm, kẹp gắp nội soi; Dụng cụ lấy sỏi; Tay cầm phẫu thuật; Dụng cụ nong niệu đạo; Dụng cụ bang, nong; Dây cáp cao tần; Cáp nối; TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0582 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT 0582PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/10/2021

95150 Ống kính soi và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG TONTARRA01-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/02/2022

95151 Ống kính nội soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 814/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2020

95152 Ống Lachrymal TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

95153 Ống làm nóng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 10.11/PCBPL_STARBALM Còn hiệu lực
10/11/2022

95154 Ống lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

95155 Ống lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 265/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

95156 Ống lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

95157 Ống lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 0108/2023/PL tube Chaoran Còn hiệu lực
01/08/2023

95158 Ống lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2024/PL LABONE Còn hiệu lực
08/01/2024

95159 Ống lấy máu CAT Serum Clot Activator TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED0418 CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2021

95160 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-121/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019