STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95141 Tay dao cắt đốt sử dụng 01 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚC KHANG 03082022/PL Còn hiệu lực
04/08/2022

95142 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1989/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020

95143 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 25-PL-AL Còn hiệu lực
13/05/2023

95144 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 26-PL-AL Còn hiệu lực
20/06/2023

95145 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 28-PL-AL Còn hiệu lực
20/06/2023

95146 Tay dao cắt đốt điện đơn cực dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/033 Đã thu hồi
17/03/2022

95147 Tay dao cắt đốt điện đơn cực dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/033 Còn hiệu lực
06/04/2022

95148 Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-57/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

95149 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM THUẬN THÀNH 01/PL Đã thu hồi
13/03/2023

95150 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM THUẬN THÀNH 02/PL Còn hiệu lực
28/04/2023

95151 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 252/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

95152 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

95153 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 452/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

95154 Tay dao hút khói kèm điện cực và các phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200760 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
11/12/2020

95155 Tay dao kèm cáp đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 290819/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/08/2019

95156 Tay dao kèm điện cực và các phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200759 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
11/12/2020

95157 Tay dao lưỡng cực (Bipolar) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181450 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
15/01/2021

95158 Tay dao lưỡng cực, dùng cho dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 300520MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
30/05/2020

95159 Tay dao mổ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 496PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH Còn hiệu lực
27/08/2020

95160 Tay dao mổ HCP -01 ESU Elektrodenhandgriff TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 274 PL-TTDV Công Ty TNHH Nam Tiến Thành Còn hiệu lực
15/12/2020