STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95221 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1510/2022/PL-TA Còn hiệu lực
12/07/2023

95222 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2023-84/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/07/2023

95223 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 14/KQPLHTP Còn hiệu lực
24/08/2023

95224 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2601/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

95225 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 141023/PL-AG Còn hiệu lực
14/10/2023

95226 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 003/024-MED/PLTBYT/Aster-UC Còn hiệu lực
22/01/2024

95227 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VINDRAY 1007/CV Còn hiệu lực
07/02/2024

95228 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚ 01/ASTER-BPL Còn hiệu lực
03/04/2024

95229 Ống thông niệu quản loại 2 đầu J, có dây dẫn đường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 07/24-MDT/PL Còn hiệu lực
26/01/2024

95230 Ống thông niệu quản loại 2 đầu J, không dây dẫn đường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 04/23-MDT/PL Còn hiệu lực
28/12/2023

95231 Ống thông niệu quản (Ureteral Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181428 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

95232 Ống thông niệu quản 2 nòng (Dual Lumen Ureteral Catheters TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0192 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

95233 Ống thông niệu quản 6 mắt đầu thẳng dạng đầu sáo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

95234 Ống thông niệu quản Adapter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 462/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

95235 Ống thông niệu quản các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 120-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
18/06/2020

95236 Ống thông niệu quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210422 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021

95237 Ống Thông Niệu Quản có bóng / Ureteral Dilation Ballon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1354/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
01/09/2020

95238 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2052CL10/8/18 PL-TTDV/ Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
23/11/2019

95239 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4098-2 PL-TTDV Đã thu hồi
24/01/2022

95240 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4099-1 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/01/2022