STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95281 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Zendura dental appliance material TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

95282 Vật liệu nhựa quang trùng hợp Mani TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 120-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Mani Medical Hà Nội Còn hiệu lực
02/05/2021

95283 Vật liệu nhựa đệm hàm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 24SE001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY Cổ phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
15/07/2019

95284 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 232-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
24/06/2019

95285 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 327-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

95286 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

95287 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 98-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

95288 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

95289 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

95290 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
24/09/2021

95291 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/10/2021

95292 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT 07-2022/CV-PTHC Còn hiệu lực
17/08/2022

95293 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 173/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

95294 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 18042023/PL-HDG Còn hiệu lực
21/04/2023

95295 Vật liệu Nút mạch (hạt nhựa PVA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02120817 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
06/08/2019

95296 Vật liệu ổn định mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

95297 Vật liệu ổn định mô (GC Tissue Conditioner) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

95298 Vật liệu ổn định mô (GC Tissue Conditioner) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

95299 Vật liệu phủ chứa floride bảo vệ bề mặt men răng và ngà răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-038-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/09/2021

95300 Vật liệu phục hình ( Composite ) ,Vật liệu trám răng ( Bond ), Vật liệu găn phục hình nha khoa ( xi măng nha khoa ), vật liệu sửa chữa hamg tháo lắp. TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 243 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Nha Khoa Nguyễn Duy Còn hiệu lực
13/11/2020