STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95361 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/10/2021

95362 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2258A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM Còn hiệu lực
27/12/2021

95363 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 06-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
14/06/2022

95364 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAPHARM Còn hiệu lực
13/01/2022

95365 Ống môi trường vận chuyển mẫu bao gồm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1798/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
02/09/2021

95366 Ống môi trường vận chuyển mẫu dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 02PL-2021/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Đã thu hồi
16/09/2021

95367 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021326/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

95368 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021345/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
16/08/2021

95369 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0247/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
16/09/2021

95370 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021478/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/10/2021

95371 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0247 /200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
03/12/2021

95372 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021650/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Còn hiệu lực
27/12/2021

95373 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi-rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/08/2021

95374 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi-rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2082/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
25/09/2021

95375 Ống môi trường vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2027/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Còn hiệu lực
20/09/2021

95376 Ống môi trường vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1914/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
14/10/2021

95377 Ống môi trường vận chuyển và bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/01072022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
01/08/2023

95378 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 110 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
08/03/2021

95379 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 113 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
20/03/2021

95380 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP08072021-01/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Còn hiệu lực
13/07/2021