STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95441 Ống thông phế quản 2 nòng Double Lumen BronchoPart Tube Set TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-009a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

95442 Ống thông phế quản 2 nòng Double Lumen BronchoPart Tube Set TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-009b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

95443 Ông thông phế quản 2 nòng Phổi Trái/Phải các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1292/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
10/08/2021

95444 Ống thông phế quản trái / phải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1364/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thanh Bình Còn hiệu lực
03/09/2020

95445 Ống thông phế quản/ ống đặt nội khí quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 04/2023/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
01/11/2023

95446 Ống thông phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 757/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
29/09/2019

95447 Ống thông phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1019/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
08/09/2020

95448 Ống thông phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1520/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
13/10/2020

95449 Ống thông phổi (có trocar) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 115/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

95450 Ống thông phổi (có trocar) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 115/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

95451 Ống thông siêu âm buồng tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0207/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

95452 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0062/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

95453 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0061/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

95454 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0063/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

95455 Ống thông siêu âm tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 052KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2022

95456 Ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190688 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
28/08/2019

95457 ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1330 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

95458 Ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181601 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
12/03/2021

95459 Ống thông siêu nhỏ sử dụng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181025 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
12/04/2020

95460 Ống thông silicone dẫn lưu hậu môn / All silicone MIT Drain TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2304 Đã thu hồi
02/08/2023