STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95461 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10 Còn hiệu lực
23/09/2022

95462 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1321 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

95463 ỐNG MỞ KHÍ QUẢN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

95464 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0065-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2023

95465 Ống mở khí quản TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 05-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

95466 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 008-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

95467 Ống Mở Khí Quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2310 Còn hiệu lực
29/12/2023

95468 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 25.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
23/01/2024

95469 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 07/2024/PA-BPL Còn hiệu lực
19/04/2024

95470 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 1904_01/VBPL/NCMED Còn hiệu lực
19/04/2024

95471 Ống mở khí quản (dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 695/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/02/2020

95472 Ống mở khí quản (dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản, dùng trong phẫu thuật) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2283/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/01/2022

95473 Ống mở khí quản (Loại người lớn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023

95474 Ống mở khí quản (Loại người lớn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2023/DSC Còn hiệu lực
10/07/2023

95475 Ống mở khí quản (Loại trẻ em) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023

95476 Ống mở khí quản (Loại trẻ em) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2023/DSC Còn hiệu lực
10/07/2023

95477 Ống mở khí quản - Hi-Lo Evac Tracheostomy Tube Cuffed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 74/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

95478 Ống mở khí quản - Tracheostomy Tube Cuffed with Dispacable Inner Cannula & accessories TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

95479 Ống mở khí quản 1 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 055 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
29/09/2020

95480 Ống mở khí quản 1 nòng có bóng Softseal các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 077 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/10/2019