STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95601 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 395/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

95602 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-016/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/01/2022

95603 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-017/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/01/2022

95604 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-036/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/02/2022

95605 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

95606 Ống thông tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 04/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
10/05/2022

95607 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-113/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/06/2022

95608 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-114/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/06/2022

95609 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-15 Đã thu hồi
12/12/2022

95610 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1421 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

95611 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG 01/2023/HN-PCBPL Đã thu hồi
02/02/2023

95612 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG 02/2023/HN-PCBPL Còn hiệu lực
02/02/2023

95613 ỐNG THÔNG TIỂU TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0038-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

95614 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

95615 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0051-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

95616 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

95617 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

95618 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-15 Còn hiệu lực
06/06/2023

95619 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 06/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
12/07/2023

95620 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 05/PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023