STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95641 Vi ống thông - Neuroslider TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 471/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Khôi Minh Còn hiệu lực
16/03/2021

95642 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

95643 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

95644 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

95645 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

95646 Vi ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-171/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
19/10/2020

95647 Vi ống thông can thiệp chụp động mạch gan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2041/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương Còn hiệu lực
13/06/2020

95648 Vi ống thông can thiệp chụp động mạch gan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 2041/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

95649 Vi ống thông can thiệp cỡ 2.4Fr loại đồng trục TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 134.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Đã thu hồi
20/12/2021

95650 Vi ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0313/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

95651 Vi ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 22 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

95652 Vi Ống Thông Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019357S/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
18/03/2020

95653 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0084/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020

95654 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0084/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020

95655 Vi Ống Thông Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020241/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
23/11/2021

95656 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 671.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2021

95657 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 10-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
15/03/2023

95658 Vi Ống Thông Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT 032023/PLSP-04/1 Còn hiệu lực
28/03/2023

95659 Vi ống thông can thiệp mạch máu Mizuki TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190164.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

95660 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 174/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
28/05/2021