STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95681 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3469/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/02/2023

95682 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chất ức chế C1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

95683 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CHOL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 07/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
20/05/2023

95684 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2575/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

95685 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2640/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

95686 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0078 Còn hiệu lực
27/05/2022

95687 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0072 Còn hiệu lực
15/06/2022

95688 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0093 Còn hiệu lực
05/07/2022

95689 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2982/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

95690 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3029/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

95691 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3030/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

95692 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0093a Còn hiệu lực
28/09/2022

95693 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-204/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

95694 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-270/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

95695 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95696 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95697 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95698 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0068 Còn hiệu lực
17/05/2022

95699 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0058 Còn hiệu lực
02/06/2022

95700 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0068a Còn hiệu lực
19/09/2022