STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95701 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0058a Còn hiệu lực
27/09/2022

95702 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0019 Còn hiệu lực
23/03/2022

95703 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0020 Còn hiệu lực
15/04/2022

95704 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3366/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

95705 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3368/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

95706 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3465/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

95707 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3471/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2023

95708 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3472/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2023

95709 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95710 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95711 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chức năng thời gian đông máu (TT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

95712 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0018 Còn hiệu lực
15/04/2022

95713 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0021 Còn hiệu lực
15/04/2022

95714 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK (NAC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023

95715 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK NAC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95716 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 98/2021/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2021

95717 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 247/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/08/2021

95718 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 248/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/08/2021

95719 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 215/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/11/2021

95720 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 02-AS/200000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022