STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95741 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatin kinase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95742 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine Kinase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-195/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

95743 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2685/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

95744 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3463/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2023

95745 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase (CK) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3062/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

95746 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase (CK) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3156/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

95747 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase (CK) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2468/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

95748 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine Kinase MB TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU 03/2022/pl-au Còn hiệu lực
18/07/2022

95749 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase-MB (CK-MB) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

95750 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 118/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
05/08/2021

95751 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 244/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

95752 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-170/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/07/2021

95753 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2183/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

95754 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0013 Còn hiệu lực
25/03/2022

95755 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2411/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

95756 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2412/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

95757 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2415/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

95758 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0051 Còn hiệu lực
19/05/2022

95759 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2641/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

95760 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0081 Còn hiệu lực
23/06/2022