STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95801 Ống thông tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 08-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

95802 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 32 PL-TBYTĐV/2023 Còn hiệu lực
15/01/2024

95803 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01/22NL-STAR/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

95804 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 04/2024/PA-BPL Còn hiệu lực
26/03/2024

95805 Ống thông tiểu (Thông foley các số) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 805A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

95806 Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181016 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
04/04/2020

95807 Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181296 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
28/09/2020

95808 Ống thông tiểu silicone (Silicone Urethral Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 678A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

95809 Ống thông tiểu ( Latex, phủ 100% silicone) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 17/2023/07082023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

95810 Ống thông tiểu (ba nhánh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

95811 Ống thông tiểu (hai nhánh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

95812 Ống thông tiểu (Latex, phủ 100% silicone) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 04/2023/02062023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

95813 Ống thông tiểu (Nelaton) số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 07NL-YU/1 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

95814 Ống thông tiểu (Sonde Foley) phủ Silicon các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 04.17-5/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
17/04/2020

95815 Ống thông tiểu (Sonde) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-117/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
18/08/2021

95816 Ống thông tiểu (Sử dụng trong thời gian ngắn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 02.17/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
21/06/2019

95817 Ống thông tiểu - Female Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

95818 ỐNG THÔNG TIỂU 1 NHÁNH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 18/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

95819 Ống thông tiểu 2 nhánh TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 039-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV TTBYT Huỳnh Duy Còn hiệu lực
08/07/2019

95820 Ống thông tiểu 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191349 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2019