STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95841 Ống thông và phụ kiện (Cannulas) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 0031-2020/PL-MARA Văn phòng đại diện Arthrex Singapore, PTE., LTd tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/12/2020

95842 Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần RF TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ SAO VIỆT 001/20221101/PLTTBYT-SV Còn hiệu lực
01/11/2022

95843 Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần VENISTAR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20231128/TT-PL Còn hiệu lực
28/11/2023

95844 Ống thông vi mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 09/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
09/09/2020

95845 Ống thông Word, bóng nong tuyến ở hai bên âm đạo Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 178/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

95846 Ống thông xi măng – Cement Cannula TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 442/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

95847 Ống thông xi măng – Cement Cannula TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2606A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

95848 Ống thông xi măng – Cement Cannula TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 32/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

95849 Ống thông xi măng – Cement Cannula TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ 01PLMK Còn hiệu lực
05/04/2023

95850 Ống thông đặt nội khí quản các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 727/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Còn hiệu lực
29/05/2021

95851 Ống thông đặt nội khí quản các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 726/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Còn hiệu lực
29/05/2021

95852 Ống thông đặt nội khí quản các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 90/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

95853 Ống thông đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 90/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

95854 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 657/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

95855 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 657/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

95856 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1072/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

95857 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1073/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

95858 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 180/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/11/2022

95859 Ống thông định cỡ Centimeter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

95860 Ống thông đo áp lực hậu môn trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 02/2023/TH AN_BEL Còn hiệu lực
20/07/2023