STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95861 Ống tiêm có kim (Luerlock) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 18NL/YUDU/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
05/03/2024

95862 Ống tiêm dùng trong nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

95863 Ống tiêm Insulin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-SHA/170000009/LTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

95864 Ống tiêm Insulin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 04NL-YU/ 170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

95865 Ống tiêm Insulin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 04NL-YU/ 170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

95866 Ống tiêm Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 20NL/YUDU/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
05/03/2024

95867 Ống tiêm Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM 01/2024/PL-ALAHA Còn hiệu lực
21/03/2024

95868 Ống tiêm Không Độc hại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 194/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
17/02/2020

95869 Ống tiêm nội khớp Sodium Hyaluronate 2ml TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190334.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL Còn hiệu lực
14/01/2020

95870 Ống tiêm nội khớp Sodium Hyaluronate 4ml TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190334.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL Còn hiệu lực
14/01/2020

95871 Ống tiêm tĩnh mạch vô trùng sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 149/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
13/04/2020

95872 Ống tiêm, nút đậy, thanh piston Prefillable Syringe (With Needle), Chlorobutyl Stopper in nest packing, Plunger rod TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 336-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

95873 Ống tiếp cận niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI 04-PL/2023/RECO Còn hiệu lực
31/07/2023

95874 Ống tiếp cận niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI 02-24-KQPL/RECO Còn hiệu lực
22/02/2024

95875 Ống Tiếp cận Niệu quản Flexor TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

95876 Ống trao đổi khí dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

95877 Ống trao đổi khí dịch với bộ lọc không khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 208-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
08/02/2020

95878 Ống trao đổi khí dịch với bộ lọc không khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
10/02/2020

95879 Ống Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 666/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
03/07/2020

95880 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190227.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
14/10/2019