STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95881 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-GT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95882 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-GT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95883 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2629/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

95884 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2738/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

95885 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2753/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

95886 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2742/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

95887 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gentamicin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0027 Còn hiệu lực
27/01/2022

95888 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3128/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

95889 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3393/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

95890 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0136 Còn hiệu lực
28/06/2023

95891 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-190/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

95892 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 185/2023/NP-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

95893 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin gắn kết nội tiết tố sinh dục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3661/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

95894 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3114/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

95895 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0042 Còn hiệu lực
26/04/2022

95896 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 05/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
10/05/2022

95897 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0056 Còn hiệu lực
10/05/2022

95898 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0064 Còn hiệu lực
02/06/2022

95899 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0056a Còn hiệu lực
19/09/2022

95900 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0064a Còn hiệu lực
28/09/2022