STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95881 Ống thông tiểu 3 nhánh số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 03NL-YU/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

95882 Ống thông tiểu 3 nhánh số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 03NL-YU/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

95883 Ống thông tiểu 3 nhánh số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 03NL-YU/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

95884 Ống thông tiểu 3 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

95885 Ống thông tiểu 3 nòng silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

95886 Ống Thông Tiểu Ba Nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 16/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

95887 Ống thông tiểu ba nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 16.1/2022 Còn hiệu lực
23/12/2022

95888 Ống thông tiểu ba nhánh Hematuria / All silicone hematuria balloon catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 23-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
23/06/2020

95889 Ống thông tiểu bóng hơi Hematuria / All Silicone Hematuria Balloon Catheters TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

95890 Ống thông tiểu các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020019/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
17/03/2020

95891 Ống thông tiểu các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 09/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
25/03/2023

95892 Ống thông tiểu các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 06.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
15/08/2023

95893 Ống thông tiểu các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1877/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Còn hiệu lực
29/12/2020

95894 Ống thông tiểu các nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1867-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/03/2022

95895 Ống thông tiểu các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 01/MA-2023 Còn hiệu lực
15/07/2023

95896 Ống thông tiểu cao su TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC 3010-16/AN-CB Còn hiệu lực
27/12/2023

95897 Ống thông tiểu có bóng foley silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 09/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Đã thu hồi
31/07/2019

95898 Ống thông tiểu có bóng foley silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 10/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
12/08/2019

95899 Ống thông tiểu có bóng foley silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 43/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
25/06/2020

95900 Ống thông tiểu có bóng ở đầu làm từ nhựa Latex/Latex Foley Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA 02 Còn hiệu lực
13/04/2023