STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95901 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch E (IgE) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0005 Còn hiệu lực
05/03/2022

95902 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch E (IgE) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0044 Còn hiệu lực
18/05/2022

95903 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch E (IgE) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 0407.4/STV Còn hiệu lực
04/07/2023

95904 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 05/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
10/05/2022

95905 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0057 Còn hiệu lực
10/05/2022

95906 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0065 Còn hiệu lực
02/06/2022

95907 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0080 Còn hiệu lực
20/06/2022

95908 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0057a Còn hiệu lực
19/09/2022

95909 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0065a Còn hiệu lực
28/09/2022

95910 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0037 Còn hiệu lực
26/04/2022

95911 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 05/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
10/05/2022

95912 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0067 Còn hiệu lực
17/05/2022

95913 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0066 Còn hiệu lực
02/06/2022

95914 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0067a Còn hiệu lực
19/09/2022

95915 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0066a Còn hiệu lực
28/09/2022

95916 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1616/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
22/04/2021

95917 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-168/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/07/2021

95918 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2577/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

95919 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0075 Còn hiệu lực
20/05/2022

95920 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2656/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022