STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95901 Ống tiêm nội khớp Sodium Hyaluronate 4ml TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190334.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL Còn hiệu lực
14/01/2020

95902 Ống tiêm tĩnh mạch vô trùng sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 149/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
13/04/2020

95903 Ống tiêm, nút đậy, thanh piston Prefillable Syringe (With Needle), Chlorobutyl Stopper in nest packing, Plunger rod TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 336-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

95904 Ống tiếp cận niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI 04-PL/2023/RECO Còn hiệu lực
31/07/2023

95905 Ống tiếp cận niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI 02-24-KQPL/RECO Còn hiệu lực
22/02/2024

95906 Ống Tiếp cận Niệu quản Flexor TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

95907 Ống trao đổi khí dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

95908 Ống trao đổi khí dịch với bộ lọc không khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 208-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
08/02/2020

95909 Ống trao đổi khí dịch với bộ lọc không khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
10/02/2020

95910 Ống Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 666/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
03/07/2020

95911 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190227.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
14/10/2019

95912 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191619 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
25/03/2020

95913 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210132 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
11/03/2021

95914 Ống trữ lạnh 1.8 mL TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4078 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
22/12/2021

95915 Ống trữ mẫu Vials TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

95916 Ống trữ đông TTBYT Loại A CONG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT SƠN ANH 2022_03/PCBPL Còn hiệu lực
21/11/2022

95917 ỐNG TRỤC DỤNG CỤ TẦN SỐ VÔ TUYẾN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 105/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

95918 Ống trượt dùng cho nội soi ruột non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-012-2022 Còn hiệu lực
09/08/2022

95919 Ống trượt dùng cho nội soi ruột non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-031-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022

95920 Ống trượt dùng trong nội soi ruột non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4872021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2021