STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95961 Ống nghiệm nhựa PP 10ml (16x100mm) không nắp, không nhãn/có nhãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 102/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
28/12/2023

95962 Ống nghiệm nhựa PS 10ml (15x100mm) có nắp, không nhãn/có nhãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 102/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
28/12/2023

95963 Ống nghiệm nhựa PS 10ml (15x100mm) không nắp, không nhãn/có nhãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 102/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
28/12/2023

95964 Ống nghiệm nhựa PS 10ml (16x100mm) có nắp, không nhãn/có nhãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 102/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
28/12/2023

95965 Ống nghiệm nhựa PS 10ml (16x100mm) không nắp, không nhãn/có nhãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 102/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
28/12/2023

95966 Ống nghiệm nhựa PS 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 86/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

95967 Ống nghiệm nhựa PS nắp nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ 14-19AP/180000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Đã thu hồi
14/01/2020

95968 Ống nghiệm PAXgene ccfDNA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191172 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
07/04/2020

95969 Ống nghiệm PAXgene RNA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191104 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
14/02/2020

95970 Ống Nghiệm PET (Test Tube PET) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 07/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

95971 Ống nghiệm phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018475 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Còn hiệu lực
24/11/2019

95972 Ống nghiệm phản ứng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3908-1 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị Máy móc Âu Châu Còn hiệu lực
23/11/2021

95973 Ống nghiệm phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
30/12/2021

95974 Ống nghiệm Plain chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ 01-23AP/180000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

95975 Ống Nghiệm PP (Test Tube PP) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 05/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

95976 Ống nghiệm PS (Test Tube PS) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 06/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

95977 Ống nghiệm Serum TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

95978 Ống nghiệm Serum TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

95979 ỐNG NGHIỆM SERUM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1133/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

95980 Ống nghiệm Serum 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019