STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96001 Protein (Urine and CSF) Standard 2 g/L 1x3 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

96002 Protein Total Standard 7 g/dL 1x3 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

96003 Protocare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0043PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO Đã thu hồi
22/02/2020

96004 ProVag Gel (Gel phụ khoa ProVag) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 30/170000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm BIOMEDICO Còn hiệu lực
03/07/2019

96005 PRP ACCESS KIT (KIT tách huyết tương giàu tiểu cầu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1644/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Elypson Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

96006 PRP KIT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 316-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp Còn hiệu lực
14/10/2019

96007 PRP KIT TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 305-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp Còn hiệu lực
06/04/2020

96008 PSA EIA 96 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

96009 PSA Semi-quantitative Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 59PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
07/09/2019

96010 PSA Semi-quantitative Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 198 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/12/2022

96011 PTFE-coated guidewires- Dây dẫn phủ PTFE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023e/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

96012 PU-R Double loop ureteral stent – Sonde double J TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA020a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

96013 Punch hướng lên φ3.3 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

96014 Punch hướng lên φ3.3 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

96015 Punch thẳng φ3.3 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

96016 Punch thẳng φ3.3 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

96017 Pure bạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM 001/2022/PL-VPPHARM Còn hiệu lực
31/05/2022

96018 PYtest TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DP003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

96019 Q Health UL Upper & Lower TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1610/MERAT-2019 Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Đã thu hồi
18/10/2019

96020 Q-NRG TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 267-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020