STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96021 Q-NRG+ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 267-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

96022 QC1: ESR (Plus-sed auto tubes N-I N-II) 2x1.5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

96023 QC2: ESR (Vacused by Linear tubes N-I N-II) 2x1.5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

96024 QClamp PIK3CA Codon Specific Mutation Test (Test kiểm tra gen PIK3CA) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1137/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

96025 QH Mask Khẩu trang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 707/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Còn hiệu lực
10/05/2021

96026 QRAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 28/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AESTHETICS MARKETING ASIA VIETNAM Còn hiệu lực
05/08/2019

96027 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 090622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

96028 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 110622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2022

96029 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 181218TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS Còn hiệu lực
27/06/2019

96030 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0219-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
15/10/2020

96031 Quả (Màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 181021-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

96032 Quả (Màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 090523-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2023

96033 Qủa (Màng) lọc tách huyết tương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 030622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

96034 Quả (Màng) lọc thận nhân tạo HELBIO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HDT 200522-HDT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

96035 Quả bóp hút nhớt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2020/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

96036 Quả bóp huyết áp kế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1799-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/03/2022

96037 Qủa cầu phản quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 03/2019/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
03/06/2019

96038 Quả cầu đánh dấu phản quang dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 48/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

96039 Quả chứa dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190217.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
26/11/2019

96040 Quả dẫn lưu áp lực âm bằng silicon, loại 100 ml x 7 Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021