STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96041 Que cấy nhựa tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
20/10/2021

96042 Que cấy nhựa tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LÊ LỢI QCNTT-01 Còn hiệu lực
04/12/2023

96043 Que cấy ria và kim cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 06/2024/TBR-KQPL Còn hiệu lực
21/02/2024

96044 Que cấy trải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 06/2024/TBR-KQPL Còn hiệu lực
21/02/2024

96045 Que cấy vi sinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/3012/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH M.D JAPAN Còn hiệu lực
06/01/2022

96046 Que cấy vi sinh nhựa 10µl TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

96047 Que cấy vi sinh nhựa 1µl TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

96048 Que chẩn đoán khô mắt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211013-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Lê Kha Còn hiệu lực
06/01/2022

96049 Que chẩn đoán khô mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LÊ KHA 04/2024/LEKHA-PL Còn hiệu lực
21/02/2024

96050 Que chẩn đoán tổn thương giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211012-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Lê Kha Còn hiệu lực
06/01/2022

96051 Que chẩn đoán tổn thương giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LÊ KHA 05/2024/LEKHA-PL Còn hiệu lực
21/02/2024

96052 Que chỉ thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/09 Còn hiệu lực
26/05/2022

96053 Que chỉ thị cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 25.21/170000083/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

96054 Que chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-494-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019

96055 Que Chỉ thị Hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020508/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
04/03/2021

96056 Que Chỉ thị Hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021251/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

96057 Que chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 82/CV-FT Còn hiệu lực
03/06/2022

96058 Que chỉ thị hóa học các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 04-PL-AL Còn hiệu lực
09/04/2022

96059 Que chỉ thị sinh học các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 04-PL-AL Còn hiệu lực
09/04/2022

96060 Que chỉ thị tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 23/170000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/08/2022