STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96081 Que cấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV M.D.JAPAN 004/PLYT/MDJ Còn hiệu lực
24/02/2023

96082 Que Cấy (Stick/Loop) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 16/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

96083 Que cấy nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
29/05/2021

96084 Que cấy nhựa tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
20/10/2021

96085 Que cấy nhựa tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
20/10/2021

96086 Que cấy nhựa tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LÊ LỢI QCNTT-01 Còn hiệu lực
04/12/2023

96087 Que cấy ria và kim cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 06/2024/TBR-KQPL Còn hiệu lực
21/02/2024

96088 Que cấy trải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 06/2024/TBR-KQPL Còn hiệu lực
21/02/2024

96089 Que cấy vi sinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/3012/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH M.D JAPAN Còn hiệu lực
06/01/2022

96090 Que cấy vi sinh nhựa 10µl TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

96091 Que cấy vi sinh nhựa 1µl TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

96092 Que chẩn đoán khô mắt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211013-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Lê Kha Còn hiệu lực
06/01/2022

96093 Que chẩn đoán khô mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LÊ KHA 04/2024/LEKHA-PL Còn hiệu lực
21/02/2024

96094 Que chẩn đoán tổn thương giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211012-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Lê Kha Còn hiệu lực
06/01/2022

96095 Que chẩn đoán tổn thương giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LÊ KHA 05/2024/LEKHA-PL Còn hiệu lực
21/02/2024

96096 Que chỉ thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/09 Còn hiệu lực
26/05/2022

96097 Que chỉ thị cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 25.21/170000083/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

96098 Que chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-494-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019

96099 Que Chỉ thị Hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020508/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
04/03/2021

96100 Que Chỉ thị Hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021251/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021