STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96101 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VINAMEDI VIỆT NAM 06/VNMD-BPL Còn hiệu lực
07/12/2023

96102 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL27012024/THUYAN Còn hiệu lực
26/01/2024

96103 Quả lọc thận nhân tạo (Smartflux Dialyzer) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018909 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN Còn hiệu lực
26/02/2020

96104 Quả lọc thận nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 68/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/06/2019

96105 Quả lọc thận nhân tạo CTA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM 2507-2/170000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH một thành viên Thiết Bị Y Tế Và Dược phẩm Danh Việt Còn hiệu lực
09/01/2020

96106 Quả lọc thận nhân tạo Diacap Pro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 66/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/06/2019

96107 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1006/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/09/2021

96108 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1007/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
29/09/2021

96109 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 405/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/06/2023

96110 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 407/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/06/2023

96111 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1012/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/09/2021

96112 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1011/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/10/2021

96113 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 404/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/06/2023

96114 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 406/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/06/2023

96115 Quả lọc thận nhân tạo Hight Flux TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES AM001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Còn hiệu lực
20/12/2019

96116 Quả lọc thận nhân tạo PS W TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM 2507-1/170000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH một thành viên Thiết Bị Y Tế Và Dược Phẩm Danh Việt Còn hiệu lực
09/01/2020

96117 Quả lọc thận nhân tạo RENAK CTA (Hollow Fiber Dialyzer RENAK CTA) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 150-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Dược Medic Còn hiệu lực
29/06/2021

96118 Quả lọc thận nhân tạo RENAK CTA (Hollow Fiber Dialyzer RENAK CTA) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 400-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

96119 Quả lọc thận nhân tạo Smartflux –2,7m2 High flux Purema dialyzers for high volume hemodiafiltration TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP Còn hiệu lực
27/08/2020

96120 Quả lọc thận nhân tạo Smartflux –High flux Purema dialyzers TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP Còn hiệu lực
27/08/2020