STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96141 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KITEK 20220005/Kitek/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2022

96142 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KITEK 20220004/Kitek/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2022

96143 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KITEK 20220003/Kitek/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2022

96144 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 07/PLSP/03242022 Còn hiệu lực
24/03/2022

96145 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0466/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

96146 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1998/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

96147 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6892021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/07/2022

96148 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0030/THUYAN Còn hiệu lực
04/08/2022

96149 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP 001/PL-IPP Còn hiệu lực
11/08/2022

96150 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 09/2022/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
11/10/2022

96151 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 11/2022/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
19/10/2022

96152 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0039/THUYAN Còn hiệu lực
19/12/2022

96153 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 291122/BAIN-KQPL07 Còn hiệu lực
06/01/2023

96154 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0042/THUYAN Còn hiệu lực
04/03/2023

96155 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 081222/BAIN-KQPL08 Còn hiệu lực
10/03/2023

96156 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 231222/BAIN-KQPL07 Còn hiệu lực
22/03/2023

96157 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-230424 Còn hiệu lực
27/04/2023

96158 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-230424 Còn hiệu lực
27/04/2023

96159 Qủa lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2624A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023

96160 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM SX THIÊN ẤN 02-PL/2023/THIENAN Còn hiệu lực
24/05/2023