STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96161 Ống đỡ nội soi niệu quản ống mềm sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5652021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

96162 Ống đôi silicon để thông khí cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 38/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
02/03/2020

96163 Ống đơn nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/01/2023

96164 Ống đơn nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV01/PLTTBYT Đã thu hồi
19/01/2023

96165 Ống đơn nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV02/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/12/2023

96166 Ống đồng dẫn khí TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI ASTMEDI/PL-A/MUELLER Còn hiệu lực
13/02/2023

96167 Ống đồng dẫn khí y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 04.2-TL/2019/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
04/09/2019

96168 Ống đồng dẫn khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 443/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT Còn hiệu lực
16/04/2021

96169 Ống đồng dẫn khí y tế (EN13348 - ống chuyên dùng cho y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC PL041123 Còn hiệu lực
09/11/2023

96170 Ống đồng khí y tế KEMBLA EN13348 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M 0308/2022/BPL-HTM Còn hiệu lực
15/08/2022

96171 Ống đong thủy tinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 705.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
06/01/2021

96172 Ống đồng và các phụ kiện cho ống đồng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2436A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2022

96173 ống đồng và phụ kiện kết nối ống đồng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 05/170000161/PCBPL-BYT CTY CP ARMEPHACO Còn hiệu lực
06/01/2021

96174 Ống đồng y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2421A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

96175 Ống đồng y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2419A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

96176 Ống đồng y tế và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-1018 Còn hiệu lực
18/10/2023

96177 Ống đồng y tế và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-1017 Còn hiệu lực
18/10/2023

96178 Ống đồng y tế đường kính 12 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020314A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
19/01/2021

96179 Ống đồng y tế đường kính 15 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020314A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
19/01/2021

96180 Ống đồng y tế đường kính 22 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020314A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
19/01/2021