STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96181 Ống đồng y tế đường kính 42 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020314A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
19/01/2021

96182 Ống đồng y tế đường kính 54 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020314A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
19/01/2021

96183 Ống đưa xi măng vào thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1292/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2021

96184 Ống đưa xi măng vào thân đốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 463/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
20/09/2021

96185 Ống đựng dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

96186 Ống đựng dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
21/05/2023

96187 Ống đựng dung dịch để tách huyết tương giàu tiểu cầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Y HỌC TÁI TẠO REGENMEDIC 01/PL/2022/REGENMEDIC Còn hiệu lực
28/12/2022

96188 Ống đựng hoá chất/ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023007PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023

96189 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191323 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
12/11/2019

96190 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191323 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
25/11/2019

96191 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

96192 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 932.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

96193 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020

96194 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210004 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
13/01/2021

96195 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 56321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FREDDA Còn hiệu lực
17/08/2021

96196 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 396/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/11/2021

96197 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4078-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
23/12/2021

96198 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AZ MEDICAL 01/AZMEDICAL Còn hiệu lực
20/05/2022

96199 ống đựng mẫu 14 mL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 735/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
14/07/2020

96200 Ống đựng mẫu 15 mL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 729A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
30/06/2020