STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96201 Ống đựng máu chứa chất chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200741 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
01/12/2020

96202 Ống đựng máu có gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200621 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
21/10/2020

96203 Ống đựng máu có gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200621 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
21/10/2020

96204 Ống đựng máu có gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200621 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
21/10/2020

96205 Ống đựng mẫu máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

96206 Ống đựng mẫu và nắp có thể xuyên qua TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220920-03.WHC/BPL Còn hiệu lực
18/11/2022

96207 Ống đựng mẫu vi rút dùng một lần: Disposable Virus Sampling Tube Kit TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 1004/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học BIONET Việt Nam Còn hiệu lực
28/04/2021

96208 Ống đựng mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

96209 Ống đựng mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

96210 Ống đựng mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

96211 Ống đựng mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-9N49-01-R1 Còn hiệu lực
19/06/2023

96212 Ống đựng mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-9N49-11-R1 Còn hiệu lực
19/06/2023

96213 Ống đựng mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-9N49-13-R1 Còn hiệu lực
19/06/2023

96214 Ống đựng mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XÉT NGHIỆM VIỆT NAM 01/2023/XNVN Còn hiệu lực
22/06/2023

96215 Ống đựng mẫu xét nghiệm có nắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

96216 Ống đựng mẫu xét nghiệm có nắp TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-9N49-10-R1 Còn hiệu lực
19/06/2023

96217 Ống đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUNO 03/2023/PL-EUNO Còn hiệu lực
04/12/2023

96218 Ống đựng nước tiểu 100ml TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 323-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HCM Còn hiệu lực
15/08/2019

96219 Ống đựng nước tiểu/phân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

96220 Ống đựng phân 60ml TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 323-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HCM Còn hiệu lực
15/08/2019