STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96301 Ống mở khí quản hai nòng không bóng có cửa sổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 75/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

96302 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

96303 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

96304 Ống nội khí quản, có bóng hình quả lê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 74/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

96305 Ống nội khí quản, có bóng quả lê, hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 87/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

96306 Ống nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1119 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
21/02/2020

96307 Ống nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED1219 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL - PHÂN PHỐI Còn hiệu lực
21/02/2020

96308 Ống nội soi lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 00424/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
15/01/2024

96309 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Ống nội phế quản Còn hiệu lực
12/09/2023

96310 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH 0709/2023/NT Còn hiệu lực
12/09/2023

96311 Ống nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1709/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medicent Còn hiệu lực
07/08/2019

96312 Ống nội khí quản không bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1709/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medicent Còn hiệu lực
07/08/2019

96313 Ống soi (Thanh quản, tai, mũi họng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 561 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Còn hiệu lực
30/06/2020

96314 Ống thông can thiệp chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT 05/2023/PLSP-02 Còn hiệu lực
08/06/2023

96315 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

96316 Ống thông hỗ trợ can thiệp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1172/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIGEN Còn hiệu lực
05/10/2020

96317 Ống thông RUSCH Gold 3 Way Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-037/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

96318 Ống thông RUSCH Gold 3 Way Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-037b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

96319 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

96320 Ống thông tiểu silicone Hemostatic TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 05/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Đã thu hồi
05/07/2019