STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96341 Panel thử xét nghiệm định tính Morphine, Amphetamine,Methamphetamine và Marijuana (Panel thử phát hiện MOP/AMP/MET/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮC NAM 2024-01/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
08/03/2024

96342 Panel thử xét nghiệm định tính Morphine, Ecstasy, Methamphetamine và Marijuana (Panel thử phát hiện (MOP/MDMA/MET/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮC NAM 2024-01/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
08/03/2024

96343 Panel thử xét nghiệm định tính Morphine, Ecstasy, Methamphetamine, Ketamine và Marijuana (Panel thử phát hiện MOP/MDMA/MET/KET/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮC NAM 2024-01/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
08/03/2024

96344 Panel thử/ Khay thử/ Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH 2023-03/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
21/03/2023

96345 Panel thử/ Khay thử/ Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICAL TD 01/2023/MTD-PL Còn hiệu lực
24/06/2023

96346 Panel thử/ Que thử xét nghiệm định tính chất gây nghiện trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 022023/PLB-HCSM Còn hiệu lực
01/11/2023

96347 Panel xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1304PL/2023/MEDAZ Đã thu hồi
13/04/2023

96348 Panel xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-3001PL/2024/MEDAZ Còn hiệu lực
30/01/2024

96349 Panh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019

96350 Panh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

96351 Panh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

96352 Panh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

96353 PANH 16CM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

96354 Panh bóc màng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-VO01-2307 Còn hiệu lực
24/07/2023

96355 Panh cài thuỷ tinh thể ARTISAN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 6820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
16/10/2020

96356 Panh cài thuỷ tinh thể phẫu thuật mắt ARTISAN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 11020CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
15/12/2020

96357 Panh cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018854 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Còn hiệu lực
25/12/2019

96358 Panh dùng trong phẫu thuật nhãn khoa hãng Vortex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG KH/VOR-191101 Công ty TNHH Kim Hưng Còn hiệu lực
27/02/2020

96359 Panh gắp TYDING, 2x2 răng, dài 21cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 200/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hương Sơn Còn hiệu lực
11/05/2020

96360 Panh Hook, Panh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019