STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96421 Pasteur Pipette TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 2211/VT/PLTBYT/SYT Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Còn hiệu lực
27/06/2019

96422 PATIENT MONITOR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 003-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế YK Việt Còn hiệu lực
14/10/2019

96423 PBS 1X TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

96424 PCN CATHETER TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 80/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
05/10/2021

96425 Peepvan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO 29022024PV Còn hiệu lực
29/02/2024

96426 PeliControl TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0416PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
31/07/2020

96427 Pen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
23/08/2019

96428 Pen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT,... Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019

96429 Pen (kềm kẹp)/ Plier (Forcept) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Quốc Tế Khang Bảo Còn hiệu lực
16/08/2019

96430 PEN 12.5CM CÁN VÀNG (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

96431 PEN 14CM CÁN VÀNG (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

96432 Pen Injector ( Bút tiêm ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 207/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Còn hiệu lực
21/05/2020

96433 Pen kẹp kim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MANZOKU JV 01/2023/PLTTBYT-JV Còn hiệu lực
02/01/2024

96434 PEN KẸP KIM 14CM CONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0911/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
25/11/2022

96435 PEN KẸP KIM PHUN VÀNG 12CM (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

96436 PEN KẸP KIM PHUN VÀNG 14CM (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

96437 Pen phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
20/11/2021

96438 Pen phẫu thuật (CAIRNS hemostat. forceps crvd) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
25/11/2021

96439 Pence thẳng 20cm; Kéo cong nhọn 16cm; Kẹp bông gạc, Kẹp Pozzy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03101117 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tư Vấn Đầu Tư Mai Xuân Còn hiệu lực
20/08/2019

96440 PenSulin1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 861/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Còn hiệu lực
28/07/2020