STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96501 Phần mềm phân tích hình ảnh, chẩn đoán loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0043/THUYAN Còn hiệu lực
09/03/2023

96502 Phần mềm phân tích mật độ xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-12/QT-KQPL Còn hiệu lực
03/04/2024

96503 Phần mềm phân tích tim-phổi vi tính và gắng sức TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200076 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/03/2020

96504 Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 01/2023/Rapid Còn hiệu lực
13/12/2023

96505 Phần mềm phân tích xạ hình tưới máu cơ tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-01/QT-KQPL Còn hiệu lực
15/01/2024

96506 Phần mềm phục hình răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 04/04/2022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

96507 Phần mềm quản lý lưu trữ hình ảnh y khoa và truyền thông TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 447 /170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

96508 Phần mềm quản lý đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 333/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

96509 Phần mềm theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/210222/AMV Còn hiệu lực
09/03/2023

96510 Phần mềm theo dõi bệnh nhân MCS bản ATO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 40/200000046/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedical - Phân Phối Còn hiệu lực
19/05/2021

96511 Phần mềm theo dõi bệnh nhân MCS bản PTO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 40/200000046/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedical - Phân Phối Còn hiệu lực
19/05/2021

96512 Phần mềm thiết kế phục hình răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/04/2022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

96513 Phần mềm thiết kế phục hình răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 02/04/2022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

96514 Phần mềm thiết kế phục hình răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/04/2022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

96515 Phần mềm thu thập dữ liệu và quản lý kết quả xét nghiệm dùng cho thiết bị và xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-222/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

96516 Phần mềm thu thập dữ liệu và quản lý kết quả xét nghiệm dùng cho thiết bị và xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-702/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

96517 Phần mềm thu thập dữ liệu và quản lý kết quả xét nghiệm dùng cho xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 005-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
12/05/2020

96518 Phần mềm tính toán liều xạ độ lập TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 102/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2019

96519 Phần mềm trung gian Myla system đã được cài sẵn trong máy tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 33-PL/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
21/06/2019

96520 Phần mềm trung gian Myla system đã được cài sẵn trong máy tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 34-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019