STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96521 Phần mềm xây dựng, theo dõi và lưu trữ kết quả tập TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1082/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

96522 Phần mềm xử lý hình ảnh chẩn đoán trong y tế (Computer aided diagnosis software) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1655/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ J&C Còn hiệu lực
15/07/2019

96523 Phần mềm xử lý hình ảnh trong y tế (Analyser medical image software) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1825/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ J&C Còn hiệu lực
27/10/2019

96524 Phần mềm xử lý, hiển thị và phân tích phantom Advance Electron Density TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 102/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2019

96525 Phần mềm y tế hỗ trợ chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
03/01/2022

96526 Phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 1-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
29/06/2019

96527 Phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 1-2018 /170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

96528 Phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 8-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

96529 Phần mềm đảm bảo chất lượng hệ thống xạ trị và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 102/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2019

96530 Phần mềm đảm bảo chất lượng kế hoạch trước xạ và giám sát in-vivo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

96531 Phần mềm đánh giá khả năng sống sót của phôi nhờ công nghệ AI TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4061 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
11/12/2021

96532 Phần mềm điều khiển hệ thống TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 127-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị Y Tế Sinh Long Còn hiệu lực
06/05/2021

96533 Phần mềm điều khiển hệ thống TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 128-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị Y Tế Sinh Long Còn hiệu lực
06/05/2021

96534 Phần mềm điều khiển hệ thống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2131/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
30/09/2021

96535 Phần mềm điều khiển hệ thống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2131/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
30/09/2021

96536 Phần mềm, vật tư tiêu hao của máy eMag ( theo danh mục trong phụ lục đi kèm ). TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 27.11.18-pl-ttb/bmxvn/170000087/pcbpl-byt CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/06/2019

96537 Phần mềm, vật tư tiêu hao của máy eMag ( theo danh mục trong phụ lục đi kèm ). TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 35 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

96538 Phần mềm, vật tư tiêu hao của máy eMag ( theo danh mục trong phụ lục đi kèm ). TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019

96539 Phần mềm, vật tư tiêu hao của máy eMag ( theo danh mục trong phụ lục đi kèm ). TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13b.1-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
24/06/2019

96540 Phần thân của dụng cụ đục nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2959A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023