STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96541 Phim dùng cho chụp X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-002-2022 Còn hiệu lực
26/01/2024

96542 Phim dùng cho chụp X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-003-2024 Còn hiệu lực
26/01/2024

96543 Phim Gafchromic™ EBT-XD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

96544 Phim Gafchromic™ EBT3 8x10 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

96545 Phim Gafchromic™ EBT3-1417 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

96546 Phim Gafchromic™ EBT3P 8x10 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

96547 Phim Gafchromic™ RTQA2-1010 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

96548 Phim Gafchromic™ RTQA2-111 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

96549 Phim Gafchromic™ RTQA2-1417 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
15/07/2019

96550 Phim in y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN HAVIDO 082023/PLTTBYT-HVD Còn hiệu lực
06/09/2023

96551 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210469-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
09/07/2021

96552 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 01/2022/VG-KQPL Còn hiệu lực
27/01/2022

96553 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2845A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

96554 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 02/2022/VG-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

96555 Phim in laser AERMEI AMV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 22.12/AP Còn hiệu lực
04/01/2023

96556 Phim in y tế khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 01-2022/PLTBYT Còn hiệu lực
05/11/2022

96557 Phim khô laser X-quang y tế TRIMAX TXE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 21.12/AP Còn hiệu lực
21/12/2022

96558 Phim khô Laser X-Quang y tế TRIMAX TXE, TXM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 301-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
27/11/2020

96559 Phim khô laser y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM VIỆT 2808/2023/PL-PNV Còn hiệu lực
04/04/2024

96560 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1645/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
21/08/2021