STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96561 Ống thông phổi (có trocar) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 115/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

96562 Ống thông siêu âm buồng tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0207/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

96563 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0062/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

96564 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0061/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

96565 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0063/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

96566 Ống thông siêu âm tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 052KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2022

96567 Ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190688 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
28/08/2019

96568 ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1330 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

96569 Ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181601 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
12/03/2021

96570 Ống thông siêu nhỏ sử dụng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181025 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
12/04/2020

96571 Ống thông silicone dẫn lưu hậu môn / All silicone MIT Drain TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2304 Đã thu hồi
02/08/2023

96572 Ống thông silicone dẫn lưu hậu môn / All silicone MIT Drain TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2304-1 Còn hiệu lực
03/08/2023

96573 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 08-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

96574 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
20/04/2021

96575 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng (Loại Standard) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1976/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
02/12/2020

96576 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng / All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 18-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/04/2020

96577 Ống thông silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày - hỗng tràng / 3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05_VBPL23 Đã thu hồi
25/07/2023

96578 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày - hỗng tràng / Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

96579 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày-hỗng tràng /3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 08_VCPL23 Đã thu hồi
27/07/2023

96580 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày-hỗng tràng /3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2301 Còn hiệu lực
28/07/2023