STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96581 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày-hỗng tràng/3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06_VCPL23 Đã thu hồi
26/07/2023

96582 Ống thông song chụp và chẩn đoán mạch não TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
25/03/2020

96583 Ống thông sử dụng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IMPORT MEDI VIỆT NAM IMVN/160822/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

96584 Ống thông sử dụng với bộ que nong thận TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 12/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

96585 Ống thông tá tràng - Levins Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

96586 Ống thông tá tràng- Levin's Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

96587 Ống thông tắc đại tràng / All Silicone Transanal Ileus Decompression Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2306 Còn hiệu lực
04/08/2023

96588 Ống thông tán sỏi mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MARA 0058-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

96589 Ống thông tán sỏi nội mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0055-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

96590 Ống thông tán sỏi nội mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0056-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

96591 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019065/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRANSMED Còn hiệu lực
31/03/2020

96592 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10/12/2021/PL-ABB Còn hiệu lực
19/12/2022

96593 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/PacelBipolar_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

96594 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/Pacelflow_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

96595 Ống thông thăm dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 52/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

96596 Ống thông thăm dò TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0096/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

96597 Ống thông thẩm phân phúc mạc và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

96598 Ống thông thẩm phân phúc mạc và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

96599 Ống thông thận qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-35/PLTTBYT Còn hiệu lực
02/11/2022

96600 Ống thông thận qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-35/PLTTBYT Còn hiệu lực
02/11/2022