STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96641 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-036/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/02/2022

96642 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

96643 Ống thông tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 04/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
10/05/2022

96644 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-113/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/06/2022

96645 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-114/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/06/2022

96646 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-15 Đã thu hồi
12/12/2022

96647 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1421 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

96648 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG 01/2023/HN-PCBPL Đã thu hồi
02/02/2023

96649 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG 02/2023/HN-PCBPL Còn hiệu lực
02/02/2023

96650 ỐNG THÔNG TIỂU TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0038-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

96651 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

96652 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0051-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

96653 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

96654 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

96655 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-15 Còn hiệu lực
06/06/2023

96656 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 06/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
12/07/2023

96657 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 05/PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023

96658 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 23/BPL/2023 Còn hiệu lực
21/07/2023

96659 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 83/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

96660 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 012022B/HK-CV Đã thu hồi
07/08/2023