STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96661 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191599 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
03/03/2020

96662 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 013/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hưng Phát Còn hiệu lực
09/03/2020

96663 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 038/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hưng Phát Còn hiệu lực
10/03/2020

96664 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 585/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
17/03/2020

96665 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 402-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
22/04/2020

96666 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 163/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
11/07/2020

96667 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 055 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
29/09/2020

96668 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 370/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
02/10/2020

96669 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

96670 Ống thông tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

96671 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-056/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/06/2021

96672 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-057/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/06/2021

96673 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1321/210000003/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
23/06/2021

96674 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1192/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
30/07/2021

96675 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-126/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2021

96676 Ống thông tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 386.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
06/09/2021

96677 Ống thông tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 447.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
11/09/2021

96678 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM : 1404 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Còn hiệu lực
08/10/2021

96679 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-ZHANJIANG/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVKT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
28/10/2021

96680 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-187/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
09/12/2021