STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96701 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

96702 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

96703 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-15 Còn hiệu lực
06/06/2023

96704 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 06/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
12/07/2023

96705 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 05/PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023

96706 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 23/BPL/2023 Còn hiệu lực
21/07/2023

96707 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 83/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

96708 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 012022B/HK-CV Đã thu hồi
07/08/2023

96709 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 012022A/HK-CV Còn hiệu lực
07/08/2023

96710 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 05/2023/YK Còn hiệu lực
23/08/2023

96711 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 290523/PL-YK Còn hiệu lực
07/10/2023

96712 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230914-001/PLGR/HK Còn hiệu lực
23/10/2023

96713 Ống thông tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 09/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
31/10/2023

96714 Ống thông tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 08-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

96715 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 32 PL-TBYTĐV/2023 Còn hiệu lực
15/01/2024

96716 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01/22NL-STAR/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

96717 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 04/2024/PA-BPL Còn hiệu lực
26/03/2024

96718 Ống thông tiểu (Thông foley các số) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 805A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

96719 Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181016 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
04/04/2020

96720 Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181296 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
28/09/2020