STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96741 Ống thông tiểu các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 06.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
15/08/2023

96742 Ống thông tiểu các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1877/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Còn hiệu lực
29/12/2020

96743 Ống thông tiểu các nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1867-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/03/2022

96744 Ống thông tiểu các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 01/MA-2023 Còn hiệu lực
15/07/2023

96745 Ống thông tiểu cao su TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC 3010-16/AN-CB Còn hiệu lực
27/12/2023

96746 Ống thông tiểu có bóng foley silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 09/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Đã thu hồi
31/07/2019

96747 Ống thông tiểu có bóng foley silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 10/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
12/08/2019

96748 Ống thông tiểu có bóng foley silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 43/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
25/06/2020

96749 Ống thông tiểu có bóng ở đầu làm từ nhựa Latex/Latex Foley Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA 02 Còn hiệu lực
13/04/2023

96750 Ống thông tiểu có bóng ở đầu làm từ nhựa Silicone/All-Silicone Foley Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA 01 Còn hiệu lực
13/04/2023

96751 Ống thông tiểu có bóng đưa vào bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 768/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

96752 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 02/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

96753 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

96754 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

96755 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 02/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

96756 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

96757 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

96758 Ống thông tiểu có cảm biến nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ MQ/CKPL-01 Còn hiệu lực
14/04/2022

96759 Ống thông tiểu có cảm biến nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ MQ/CKPL-07 Còn hiệu lực
13/02/2023

96760 Ống thông tiểu dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 1610_01/VBPL/NCMED Còn hiệu lực
16/10/2023