STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96781 Ống thông tiểu latex 1 nhánh - Latex Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 61/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
04/02/2021

96782 Ống thông tiểu một nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 22/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2023

96783 Ống thông tiểu nelaton TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

96784 Ống thông tiểu nelaton TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

96785 Ống thông tiểu ngắt quăng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 01/2024/VKĐ Còn hiệu lực
26/03/2024

96786 Ống thông tiểu phủ silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 001-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

96787 Ống thông tiểu Rusch Foley Catheter, with Pre-connected Urinary Drainage System TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-047a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

96788 Ống thông tiểu Rusch Foley Catheter, with Pre-connected Urinary Drainage System TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-047b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

96789 Ống Thông Tiểu Silicone 2 Nhánh/ 3 Nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Đã thu hồi
29/11/2021

96790 Ống Thông Tiểu Silicone 2 Nhánh/ 3 Nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Còn hiệu lực
30/11/2021

96791 Ống thông tiểu silicone có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 45/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
14/08/2020

96792 Ống thông tiểu Silicone có bóng (All Silicone Foley Balloon Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 66/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
27/05/2021

96793 Ống thông tiểu silicone Hemostatic TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 57/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
10/12/2020

96794 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

96795 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 01_VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
15/04/2021

96796 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh (Loại ống trong suốt, loại ống xanh lá) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 18-12/PLTTBYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
09/08/2019

96797 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh / All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

96798 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh/ All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 01-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
05/03/2020

96799 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh/ All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 03-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/03/2020

96800 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 3 nhánh / All Silicone Foley Balloon Catheter 3 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020